Anita Bartos

Anita Bartos vedie výtvarné kurzy, kde prepája kreativnú tvorbu s podpornými arteterapeutickými technikami.

Workshop arteterapia Láska

piatok, 19. júl 2019 - nedeľa, 21. júl 2019

V nádhernom prostredí Zaježovej vo vzdelávacom centre pripravujem pre vás zážitkový workshop na tému “Láska“. Podôb lásky existuje neskutočne veľa, možnosť ju popísať a vnímať je stará ako ľudstvo samé.

Lektor: 
Anita Bartos