Ako opraviť ekonomické myslenie

Anotácia worshopu

Chceme či nechceme, ekonomický systém sa dotýka každého z nás, ale len málokto mu naozaj rozumie. Na workshop o ekonómií sme pozvali dvoch lektorov - Juraja Karpiša a Stanislava Kutáčka, ktorí predstavia rôzne pohľady na fungovanie ekonomiky a peňazí, a na ich dopad v globálnom i lokálnom kontexte.

Workshop je len pre študentov Sokratovho inšitútu.