Dva pohľady na ekonomický svet

Chceme či nechceme ekonomický systém sa dotýka každého z nás, ale len málokto mu rozumie.  Workshop ponúka študentom Sokratovho inštitútu rôzne pohľady na fungovanie ekonomiky a peňazí a na ich dopady v globálnom i lokálnom kontexte.

Workshop je určený len pre študentov Sokratovho inštitútu.