Ondrej Gažovič

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V akademickej praxi sa venoval rozvojovej spolupráci, verejnej diplomacii, post-štrukturalizmu a výučbe kritického myslenia. Od r. 2012 pôsobí ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V r. 2012-2015 pracoval na Odbore verejnej diplomacie MZVaEZ SR, podieľal sa na procese brandingu SR a od r. 2016 pracuje na Zastupiteľskom úrade SR v Berlíne.

Kurz kritického myslenia

piatok, 15. jún 2018 - nedeľa, 17. jún 2018

Seminár ponúka účastníkom užitočný tréning najdôležitejších zručností kritického myslenia, argumentácie a efektívnej komunikácie prostredníctvom cvičení a interaktívnych hier.

Lektor: 
Ondrej Gažovič
Tina Gažovičová