Ondrej Gažovič

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 – 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.

Stretnutie absolventov Sokratovho inštitútu, Kolégia Antona Neuwirtha a Nextéria Leadership academy

pondelok, 9. marec 2020

Počas víkendu sa stretnú absolventi Sokratovho inštitútu, študenti Kolégia Antona Neuwirtha a Nextéria Leadership academy. Budeme hľadať, čo tieto vzdelávacie programy pre mladých spája, vzájomne sa spoznávať a hľadať možné spolupráce. Okrem toho zažijeme seminár s diskusiou k špeciálnemu textu s Kolégiom, Nextéria pripraví workshop o tom, ako správne networkovať a lektor Sokratovho inštitútu pripraví aj špeciálnu aktivitu na posilnenie kritického myslenia. A podiskutujeme aj o tom, či je dôležitejšia rodina alebo kariéra.

Lektor: 
Ondrej Gažovič

Kurz kritického myslenia

piatok, 15. jún 2018 - nedeľa, 17. jún 2018

Seminár ponúka účastníkom užitočný tréning najdôležitejších zručností kritického myslenia, argumentácie a efektívnej komunikácie prostredníctvom cvičení a interaktívnych hier.

Lektor: 
Ondrej Gažovič
Tina Gažovičová