Záhrada, ktorá učí

Anotácia workshopu 

Učiť angličtinu v ovocnom sade, fyziku pri jazierku, písať sloh medzi kvetinovými záhonmi či vyrábať na chémii mastičky z vlastne vypestovaných bylín? Záhrada, ktorá učí je projektom pre základné a stredné školy, zapojené do programu Zelená škola. Pomáhame v ňom školám vytvoriť záhrady, využívané najmä pri vzdelávaní, ale aj pre pestovanie rastlín a na oddych. V tejto záhrade sa vyučujú rôzne predmety od matematiky cez cudzie jazyky až po náuku o spoločnosti. Umožňujú to rôzne záhradné prvky, slúžiace ako učebné pomôcky, ktorých využitie závisí len od fantázie a tvorivosti učiteľa a žiakov. Záhrada je spoločné dielo celej školy . Zapojíte do neho žiakov, učiteľov školy,  nepedagogický personál, rodičov, starých rodičov i zástupcov obce.

Kurz je určený pre sedem nových škôl z celého Slovenska zapojených v projekte v roku 2018. Za každú školu sa ho zúčastní jeden pedagóg – koordinátor projektu a traja žiaci. Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Praxe sa ujme Martin Kříž z Chaloupek, ktorý školám ukáže, ako sa dá na záhrade aplikovať bádateľské vzdelávanie. V tímoch si budú účastníci hrať na vedcov a overovať svoje hypotézy v teréne. Na základe konzultácií so záhradným architektom a prieskumov zo samotných škôl si budú na kurze budú vytvárať návrhy učiacich záhrad. Účastníci sa tiež dozvedia všetko potrebné o projekte a jeho priebehu, o tom, čo a ako sa dá na záhradách vytvoriť a ako tieto prvky využívať vo výučbe.

Workshop je určený len pre školy zapojené do programu Zelená škola.