Kalendár seminárov

Formát: 20.10.2018
Formát: 20.10.2018
október 26 - október 28, 2018
Kurz poskytuje veľa vedomostných a praktických skúseností ohľadom výsadby a starostlivosti o ovocné dreviny pod vedením skúseného a chytľavo nadšeného lektora.  ...
Lektor:
Ľudovít Vašš
október 26 - október 28, 2018
Workshop poskytuje možnosť vyrobiť si vlastný šamanský rámový bubon. Bude pre vás nachystaný všetok materiál a nástroje, pod vedením majstra a skvelého lektora Radka Zítku.  ...
Lektor:
Radek Zítka
november 01 - november 04, 2018
Seminár ponúka techniky meditácie, psychologickej práce a tanca pre sebapoznanie, očistu, uvoľnenie a prípravu na smrť. Budete sa dotýkať témy smrti z rôznych uhlov.  ..., Na seminári se budeme zaoberať smrťou z rôznych uhlov pohľadu. Ako s touto témou pracovať alebo skôr ako smrť môže pracovať s nami, či už ju čakáme (keď sme v procese umierania) alebo ešte nie (keď sme v procese „všedného“ života). ...
Lektor:
Roman Miesler, Katarína Levhart Miesler
november 09 - november 11, 2018
Workshop má pomôcť univeritným učiteľom pracovať s mocou, s privilégiami a ich vedomým používaním vo vzťahoch, v komunite a vo svete.  ...
Lektor:
Sylvia Ondrisková
november 15 - november 18, 2018
Workshop má pomôcť účastníkom Komenského inštitútu spoznať, aká je ich základná orientácia v prístupe k deťom a k dospelým a porovnať vplyv rešpektujúceho modelu komunikácie v škole a v rodine, ako si aj aktívne cvičiť rôzne komunikačné zručnosti. ...
Lektor:
Tatiana Piovarčiová, Radka Rendošová
november 22 - november 25, 2018
Na workshope si študenti Sokratovho inštitútu rozoberú základné princípy práce s médiami, naučia sa písať tlačové správy, blogy a vyskúšajú si, aké je to stáť pred kamerou. ...
Lektor:
Marie Stracenská, Juraj Rizman
november 30 - december 02, 2018
Ženský seminár, na ktorom môžete objavovať kvality ženského princípu pomocou archetypov, ktoré sú súčasťou nášho životného cyklu. Stretnete sa s kvalitami dievčaťa, milenky, matky, kráľovnej, múdrej ženy, žien, nášho rodu, ktoré nás ovplyvnili a pomáhajú nám spoznávať svoju ženskú podstatu.  ...
Lektor:
Jana Almaja Vaculčiaková
december 06 - december 09, 2018
Študenti sa v rámci tohto workshopu zamerajúna tému “ranku” - moci a osobnej sily. Budú skúmať spôsoby, ako používať svoju formálnu moc i osobnú silu efektívnym a legitímnym spôsobom. ...
Lektor:
Sylvia Ondrisková
január 03 - január 06, 2019
Intenzívny meditačný seminár ponúka priestor pre rozvíjanie bdelosti a súcitu pomocou buddhistických meditačných techník v sede a chôdzi. Bude zameraný na rozpoznávanie toho, čo nás v živote robí šťastnejšími, čo nám naopak prináša utrpenie a ako s tým pracovať.  ...
Lektor:
Roman Miesler
január 24 - január 27, 2019
Seminár poskytuje priestor najmä pre intenzívnu očistu od blokov, ktoré prekrývajú jednoduchosť a prirodzenosť toho čím v skutočnosti sme. Tiež pre prehĺbenie meditácie v sede a uvoľnenia sa do premenlivosti a neistoty, aby sme dokázali využiť tento drahocenný život nielen pre naše prebudenie, ale aj druhých. ..., Seminár vychádza z náhľadu, kedy nevytvárame nový "lepší" stav, ale očisťujeme to, čo prekrýva na...
Lektor:
Katarína Levhart Miesler
Add to My Calendar