Víťazný kurz Tajný život mesta

Víťazný kurz je odmenou pre 3 z 50 slovenských školských tímov zapojených do projektu Tajný život mesta. Školské tímy, ktoré tento rok najkreatívnejšou formou oslovia čo najširšiu skupinu verejnosti svojou info kampaňou ku questom (hľadačkám v prírode), vyhrajú tento pobytový kurz.

Minuloročný víťazný kurz sa tiež konal v Zaježovej a zúčastnilo sa ho 12 slovenských a 12 českých detí so svojimi pedagógmi. Na kurze mali bohatý funky program a svoje víťazstvo si rozhodne užili J

Projekt Tajný život mesta realizuje CEEV Živica vďaka finančnej podpore spoločnosti Veolia.

Táto akcia je určená len pre školy zapojené do projektu Tajný život mesta.