Právo a aktívny občan

Anotácia workshopu

Lektorka Eva Kováčechová porozpráva študentom o svojich skúsenostiach v oblasti prístupu k informáciám a efektívnej účasti verejnosti vo veciach životného prostredia. Bližšie spoznáme pozadie konkrétnych káuz, napríklad prípad Pezinskej skládky, ktorý je inšpiratívnym príbehom pre celé Slovensko. Občania majú absolútne právo vyjadriť svoj hlas a názor pri zásahoch, ktoré môžu ohroziť ich okolité životné prostredie. Veľa ľudí však dostatočne nepozná svoje právne možnosti. Budeme diskutovať o právnych, občianskych aj mediálnych nástrojoch, ktoré nám môžu pomôcť v environmentálnych súdnych sporoch.

Workshop je len pre študentov Sokratovho inšitútu.