(NE)VŠÍMAJ SI TO!

(NE)VŠÍMAJ SI TO!

Zážitkový seminár o práci s emóciami a vnútornou silou.

20. - 22.5.2022 vo Vzdelávacom centre Zaježová 

„Zahryzni si do jazyka, chlapci neplačú, si zlé dievčatko, nikto ťa nebude chcieť” - sú posolstvá, ktoré sa nám od detstva vrývajú pod kožu. Naša kultúra, škola a často aj rodina nás učia potláčať vlastné pocity.

Naozaj sú hnev, strach, smútok, pocit zranenia, a mnohé ďalšie takí nevítaní hostia? Prečo nás teda evolúcia nimi obdarila v takej pestrosti a intenzite?

Na seminári prizveme emócie s láskavosťou a zvedavosťou. Pozrieme sa bližšie načo ich vlastne máme, aký význam a cenu pre nás majú. A vnesieme nástroje, ktoré nám umožnia ich vnímať a regulovať spôsobom, ktorý môže byť posilňujúci aj liečivý. Veríme, že keď zmeníme náš vzťah k emóciám – akokoľvek sú pre nás zložité či neľahké – odmenia sa nám svojou múdrosťou. Vnesú novú starostlivosť a navigáciu - vo vzťahu k sebe a k iným. Paradoxne nás môžu urobiť viac živými či ľudskými.

Radi sa na túto citlivú cestu vydáme spolu s vami…

Cena seminára: 185€ (zahŕňa program, ubytovanie, plnú penziu a občerstvenie). Počet miest je limitovaný.

Počet miest je limitovaný. Seminár začína v piatok o 17:00 hod. a končí v nedeľu o 13:00 hod.


Registrácia: https://forms.gle/QvkmXTe946LW9zro9


Zľavy: sú možné po konzultacii s lektormi, napr. pre študentky a študentov, alebo rodičov samoživiteľov, prípadne ak vám vaša
ekonomická situácia neumožňuje zaplatiť plnú sumu.


Storno poplatky: Ak zrušíte svoju účasť po 4.5.2022 a nenájdete za seba náhradu, bude Vám účtovaný storno poplatok vo výške
50%, pri zrušení po 13.5.2022 celá suma.

V prípade neuskutočnenia seminára z dôvodu protiepidemických opatrení Vám vrátime
plnú sumu.

Ďakujeme za pochopenie.