Nenásilná komunikácia v globálnom vzdelávaní

Anotácia workshopu

  • Hodnoty a globálne vzdelávanie
  • Nenásilie ako jedna z hodnôt GV
  • Princípy Nenásilnej komunikácie a ako ich použiť v učení, aplikácia princípov Nenásilnej komunikácie v reálnych situáciach profesného života
  • Ako pracovať s postojmi študentov
  • Ako reagovať na komentáre študentov, ktoré sú pre mňa ťažké počuť
  • Ako učiť o kontroverzných témach

Workshop je len pre vysokoškolských pedagógov zapojených do projektu „Univerzitná sieť globálneho vzdelávania“