Lenivý učiteľ - aktivizujúce metódy výučby

Kto by nechcel byť najlepším učiteľom v škole za polovičnú námahu? Workshop ukážepedagógom ako kvalitne vzdelávať a pritom zbytočne nestrácať energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne – a ešte mu pri tom stačí pracovať najmenej zo všetkých. Veď učiteľ je tým, kto by sa mal svojou prácou baviť a tento workshop k tomu môže veľmi účinne a prakticky napomôcť.

Seminár je určený len pre účastníkov Komenského inštitútu.