Kurz nenásilnej komunikácie

Na kurze sa budete interaktívnym zážitkovým spôsobom učiť:

  • štyri kroky Nenásilnej komunikácie a ich použitie v komunikačnej praxi
  • chápať svoje emócie a potreby a ich vplyv našu komunikáciu
  • formulovať našu požiadavku jasne a úprimne, bez obviňovania a posudzovania
  • empaticky vypočuť druhú stranu
  • prijímať nepríjemné vyjadrenia od druhých
  • riešiť konflikty prostredníctvom štyroch krokov NK

Nenásilná komunikácia sa snaží o vytvorenie prepojenia so sebou a druhými tak, aby na potrebách všetkých záležalo.

Bez ohľadu na to, koľko je medzi nami rozdielov, my všetci zdieľame tie isté ľudské potreby. V čom sa človek od človeka odlišuje, sú spôsoby, akými svoje potreby napĺňa.

 Marshall Rosenberg, Ph.D

Cena

140 eur (ubytovanie, strava a kurzovné)