Kurz jogy

Kurz je pre ľudí praktikujúcich jogu a aj pre začiatočníkov, úvod do Iyengar yogy .

Kurz je zameraný na návod  správnej jogovej praxe v dennom živote.

 

 • Začiatok: 24. 8. 2020 o 12:00 hod. 
 • 11-12 h prezentácia a ubytovanie, 12 h obed, 14 – 15 h spoločné posedenie s diskusiou,  prvé cvičenie o 16h, 19h večera. )
 •  
 • Koniec 27. 08. 2020 o 12:00 hod. obedom .

 

Kapacita zariadenia:

 • 21 cvičiacich

 

Ubytovanie:

 • Útulné 2-3 lôžkové izby,  sociálne zariadenie (spoločné sprchy WC ) na chodbe, jedáleň a miestnosť na cvičenie je súčasťou centra.

 

Plánovaný program 

 • 6:00 BUDÍČEK zvončekový , záväzné pre prihlásených do kurzu
 • 6:30 – 6:45h meditácia  vstup dobrovoľný
 • 7 – 8:30 h ranné cvičenie asán záväzné pre prihlásených do kurzu
 • 9 – 10h raňajky podľa ajurvedy
 • 10:30 – 11:30 Karma joga záväzné pre prihlásených do kurzu
 • 12 – 13:30 h obed podľa ajurvedy
 • 14 – 15h letná čitáreň (čítanie o joge a ajurvedy ) vstup dobrovoľný
 • 15:30 – 17:30h cvičenie asán záväzné pre prihlásených do kurzu
 • 18 – 19 h Večera podľa ajurvedy
 • 19.30 – 20:30h Prednáška, diskusia o joge.
 • 20:30 – 20:45 meditácia vstup dobrovoľný
 • 21:15 h rozlúčka s dňom pri ohni vstup dobrovoľný
 • 22:00 VEČIERKA úplné ticho !!! záväzné pre prihlásených do kurzu!!!
 •  
 • Zaplatením zálohy súhlasíte s podmienkami účasti na kurze.

 

Čo si zobrať na kurz:

 • Dobrú náladu, podložku na cvičenie, dve hrubé pevné deky.
 • Na kurz nie je vhodné nosiť domáce zvieratá, cigarety a alkohol!!!

 

Kontakt:

 

Cena kurzu: 

 • 230,- euro – v cene je ubytovanie, celodenná vegetariánska strava a kurzovné.

 

Platba:

 • záloha 100€ -  je splatná do 15.03.2020 !!!
 • doplatok   130,- euro sa doplatí pri nástupe na kurz. 
 • Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte účastníkov 15 osôb !
 • Pozor tento rok je maximálna kapacita cvičiacich 21 osôb !

 

Záväzná prihláška - poslať na e-mail: feri.joga@gmail.com

Meno a Priezvisko:

Rok narodenia:

Jogová prax:

Tel/ email:

V prípade vážneho zdravotného obmedzenia je nutné informovať svojho osobného lekára o absolvovaní kurzu jogy!

Zaplatená záloha sa nevracia, v prípade ak sa nemôžete zúčastniť musíte zabezpečiť za seba náhradníka ! 

Podpis:                    

Dátum:

Požiadavka na izbu (samostatne, s niekým, ? )

Rodinný príslušník: M/P

                                Vek:

 

Podmienky účasti na kurze:

 • Záväzná prihláška účasti na kurze je vykonaná platbou zálohy účastníkom v hotovosti do rúk  organizátora a vrátane podpísanej prihlášky najneskôr v termíne uvedenom v pozvánke. Nezaplatením zálohy v požadovanom termíne prihlásený účastník stráca nárok na rezerváciu a organizátor si vyhradzuje právo jeho rezerváciu poskytnúť náhradníkom.
 • Doplatok ceny kurzu účastník doplatí v deň a na mieste konania kurzu.
 • Zaplatenú zálohu organizátor použije na  zabezpečenie kurzu (rezervácia priestorov konania kurzu). 
 • Pri zrušení záväznej prihlášky účastníkom po zaplatení zálohy, organizátor zálohu účastníkovi nevracia, môžete si za seba nájsť náhradníka.