Bylinky, maminky a dcérenky

Víkend pre maminky s dcérkami
od 6 rokov … do?
(dokedy s vami ešte budú ochotné ísť...)

Jedinečný čas pre mamu a dcéru.

V tanci, v speve, v tvorivosti, túlaní sa po lúkach a spoznávaní bylín
a ich liečivých účinkov
na naše telo i dušu.

Bylinkárka Miroslava Bužeková vás naučí rozpoznávať bylinky na lúke vo voľnej prírode,
ale aj ako si ich pestovať a starať sa o ne v záhradke, či na balkóne v kochlíku.
Naučíme sa vyrábať si liečivú mastičku i voňavé parfémiky.

Lektorka ženských kruhov Kristína Dubajová vás prepojí v tancoch, speve, zdieľaní maminky a dcérenky
a večernom obrade prepájania pri ohníku pod žiarivými hviezdami.

Spolu CENA pre maminku a dcerenku za celý víkend:

193€ + 169€ = 362€

Prihlasovanie:

kristina@arunka.sk, (iba) SMS 0907 726 961