Ako napísať projekt

Sokratovský projekt je kľúčovou súčasťou Sokratovho inštitútu. Nadviažeme na analýzu východiskovej situácie problému, študentom pomôžeme definovať SMART ciele (špecifické, merateľné, dostatočne ambiciózne, realistické, ktoré si schopný/á zrealizovať do konca štúdia), vytvoriť harmonogram aktivít a zvoliť si indikátory, aby si vedeli zistiť, či sa podarilo problém vyriešiť. Po štyroch intenzívnych dňoch plných návodov a diskusií budú mať v rukách zrealizovateľný projekt, ktorý bude prospešný pre ich okolie a jeho realizácia ich bude vnútorne napĺňať.

Workshop je určený len pre študentov Sokratovho inšitútu.