Zlatka Šramová

Liečebná pedagogička, skúsená psychoterapeutka, venuje sa indiduálnej klientele,  pracuje aj so  seniormi, je lektorka výcviku v systemických košteláciách , ktorým sa intenzívne venuje viac ako 30 rokov.

TANEC ŽIVOTA - systemické konštelácie pretkané témami nášho narodenia

piatok, 11. jún 2021 - nedeľa, 13. jún 2021

Na tomto seminári sa budete prednostne venovať stavaniu systemických konštelácií, pomocou ktorých je možné riešiť rôzne problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné ťažkosti, ktoré  sa nám často opakujú. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Postupným prebudovávaním systému sa nachádza jeho vnútorný poriadok.

Lektor: 
Zlatka Šramová
Zuzka Bajkaiova

TANEC ŽIVOTA - systemické konštelácie pretkané témami nášho narodenia

piatok, 6. november 2020 - nedeľa, 8. november 2020

Na tomto seminári sa budete prednostne venovať stavaniu systemických konštelácií, pomocou ktorých je možné riešiť rôzne problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné ťažkosti, ktoré  sa nám často opakujú. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Postupným prebudovávaním systému sa nachádza jeho vnútorný poriadok.

Lektor: 
Zlatka Šramová
Zuzka Bajkaiova

Exi eko

štvrtok, 4. jún 2020 - nedeľa, 7. jún 2020

4 intenzívne dni strávené so sebou, ochutnávku toho, čo ešte môžeš spoznať i rozvíjať. Budeš mať možnosť sa dotknúť svojej duše cez psychológiu, spiritualitu, filozofiu, telo i myseľ. Intenzívny zážitok je zaručený.
Priprav sa aj na možné vystúpenie zo svojej komfortnej zóny, a preto budeš potrebovať spacák, karimatku, pevnú obuv, športové i pohodlné oblečenie a obutie, šatku, fľašu na vodu...

Na procesy objavovania Tvojich 4 duší (rodinná, kmeňová, esenciálna, veľká) pozývajú 4 skúsení ľudia, ktorí Ťa budú s láskou a porozumením sprevádzať:

Lektor: 
Zlatka Šramová
Andrea Tóthová
Juraj Hipš
Ivana Poláčková

Tanec života - zážitkový systemický seminár

piatok, 31. máj 2019 - nedeľa, 2. jún 2019

Seminár ponúka systemické konštelácie, ktorých stavaním je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny. 

Lektor: 
Zlatka Šramová
Zuzka Bajkaiova