Radka Rendošová

Vyštudovala Pracovnú a sociálnu psychológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. S prístupom Rešpektovať a byť rešpektovaný sa zoznámila pri jeho vzniku v deväťdesiatych rokoch a od vtedy jeho praktické princípy uplatňuje v osobnom aj pracovnom živote. Od roku 2013 pôsobí ako certifikovaná lektorka kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný a spolu s kolegami z občianskeho združenia S rešpektom sa snaží šíriť povedomie o rešpektujúcom prístupe na Slovensku. Zaujímajú ju poznatky o fungovaní ľudského mozgu a unschooling, ako efektívna forma vzdelávania a komplexného osobnostného rozvoja. Základným východiskom jej pôsobenia je presvedčenie, že z postoja rešpektu a úcty sa odvíja všetko ostatné – v rodine, v škole, vo vzťahu k sebe i medzi ľuďmi navzájom.

Rešpektujúca komunikácia

štvrtok, 15. november 2018 - nedeľa, 18. november 2018

Workshop má pomôcť účastníkom Komenského inštitútu spoznať, aká je ich základná orientácia v prístupe k deťom a k dospelým a porovnať vplyv rešpektujúceho modelu komunikácie v škole a v rodine, ako si aj aktívne cvičiť rôzne komunikačné zručnosti.

Lektor: 
Tatiana Piovarčiová
Radka Rendošová