PhDr. Dušan Ondrušek CSc.

Facilitátor, tréner. Založil a vedie organizáciu Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), ktorá sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov. Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii. Zaoberal sa výskumom altruizmu a účinnosti rôznych typov tréningov. Od roku 1990 sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a nenásilnej komunikácie. Ako tréner a facilitátor doteraz viedol viac ako 1100 tréningov vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom 11 kníh.

„Aj keď niekoho vnímam ako nepriateľa, mal by som sa snažiť vnímať jeho perspektívu a skúsiť viesť dialóg, ak chcem pokračovať ďalej. Musím vidieť v druhých kúsok toho, čo som ja sám. A tohto sme málokedy schopní – vidieť v nepriateľoch kúsok seba.“

Sokratov inštitút: workshop facilitácie a vedenia skupiny

štvrtok, 1. december 2022 - nedeľa, 4. december 2022

Študenti Sokratovho inštitútu dostanú rady, ako správne viesť skupinu, vyriešiť skupinový konflikt alebo dospieť k spoločnému riešeniu. Na praktických cvičeniach si vyskúšajú, ako postupovať pri vyjednávaní a ako zvládať kritické momenty komunikácie, či ako hľadať konsenzus v situáciách komunitných konfliktov. Čakajú ich diskusie v malých skupinách, štruktúrované prezentácie či špecifické cvičenia, simulácie a hranie rolí.

Workshop je určený len pre študentov Sokratovho inštitútu.

Lektor: 
PhDr. Dušan Ondrušek CSc.

Facilitácia a vedenie skupiny

štvrtok, 17. január 2019 - pondelok, 21. január 2019

Študenti Sokratovho inštitútu sa budú učiť chápať, ako spolupracovať v globalizovanom svete multikultúrnych tímov. Ako postupovať pri vyjednávaní a ako zvládať kritické momenty komunikácie či ako hľadať konsenzus v situáciách komunitných konfliktov. 

Lektor: 
PhDr. Dušan Ondrušek CSc.

Facilitácia a riešenie konfliktov v školskom prostredí

štvrtok, 12. apríl 2018 - nedeľa, 15. apríl 2018

Workshop je určený pre účastníkov Komenského inštitútu. Má napomôcť k rozvinutiu facilitatívneho štýlu vedenia diskusie v triede. Ako vťahovať žiakov do diskusie, akým spôsobom klásť otázky namiesto tvrdení, ako nechať žiakov študentov objavovať skutočnosť, ako ich motivovať k poznávaniu a záujmu o verejné problémy v spoločnosti.

Lektor: 
PhDr. Dušan Ondrušek CSc.