Mirka Sliacka

Vyštudovala Fakultu ekológie a enviromentalistiky na TU vo Zvolene v odbore Krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny. V CEEV Živica pôsobí od júna 2018 ako regionálna koordinátorka Zelenej školy. Miluje prírodu, turistiku, ticho, kávu, dážď a poéziu na papieri aj v obrazoch. Vo voľnom čase sa venuje fotografovaniu, písaniu blogov o umení a s umelcami a príprave vernisáží. V živote je pre ňu najdôležitejšia tolerancia a kritické myslenie.