Mira Tagar

Pracuje s Psychofonetikou a Chirofonetikou, je špeciálna pedagogička a konzultantka pre školy, riediteľka Školy Empatie.