Ľudovít Vašš

Ekologický poľnohospodár a sadár pôsobí v Bielych Karpatoch,  kde s partiou pracuje na zachovaní starých a krajových odrôd ovocných drevín  a pestovaní stromov a ovocia. Pravidelne lektoruje kurzy, píše publikácie a prednáša k danej téme. Viac o priateľskej skupine sadárov: 
www.ovocnystrom.sk/tim-ludi/