Andrea AluRea Dovalová

Vyštudovala PdF UK v Bratislave. Pracuje ako redaktorka internetového portálu venujúceho sa homeopatii a učí na Základnej umeleckej škole. Vedie ženské kruhy a zážitkové programy v spojení s hudbou, tancom, meditáciou, muzikohraním a výtvarným tvorením. Zaujíma sa o prírodnú a alternatívnu medicínu a ekológiu. „Tanec a meditácia v tanci mi pomáhajú byť v prítomnosti, nechávať voľne plynúť harmóniu, krásu, lásku a nachádzať hlbšie roviny duše...“