Kalendár seminárov

Formát: 20.10.2018
Formát: 20.10.2018
november 01 - november 04, 2018
Seminár ponúka techniky meditácie, psychologickej práce a tanca pre sebapoznanie, očistu, uvoľnenie a prípravu na smrť. Budete sa dotýkať témy smrti z rôznych uhlov.  ..., Na seminári se budeme zaoberať smrťou z rôznych uhlov pohľadu. Ako s touto témou pracovať alebo skôr ako smrť môže pracovať s nami, či už ju čakáme (keď sme v procese umierania) alebo ešte nie (keď sme v procese „všedného“ života). ...
Lektor:
Roman Miesler, Katarína Levhart Miesler
november 09 - november 11, 2018
Workshop má pomôcť univeritným učiteľom pracovať s mocou, s privilégiami a ich vedomým používaním vo vzťahoch, v komunite a vo svete.  ...
Lektor:
Sylvia Ondrisková
november 15 - november 18, 2018
Workshop má pomôcť účastníkom Komenského inštitútu spoznať, aká je ich základná orientácia v prístupe k deťom a k dospelým a porovnať vplyv rešpektujúceho modelu komunikácie v škole a v rodine, ako si aj aktívne cvičiť rôzne komunikačné zručnosti. ...
Lektor:
Tatiana Piovarčiová, Radka Rendošová
november 22 - november 25, 2018
Na workshope si študenti Sokratovho inštitútu rozoberú základné princípy práce s médiami, naučia sa písať tlačové správy, blogy a vyskúšajú si, aké je to stáť pred kamerou. ...
Lektor:
Marie Stracenská, Juraj Rizman
Add to My Calendar