Kalendár seminárov

Formát: 20.01.2019
Formát: 20.01.2019
február 07 - február 10, 2019
Účastníci Komenského inštitútu si budú trénovať, ako žiakov vťahovať do diskusie, naučiť ich klásť otázky miesto tvrdení a vzbudiť v nich záujem o verejné problémy. ...
Lektor:
PhDr. Dušan Ondrušek CSc.
február 15 - február 17, 2019
Seminár dáva podporu pre liečenie a nadviazanie kontaktu s vašim vnútorným dieťaťom, čím si k sebe vytvoríte nový vzťah, ktorý vám umožní vrátiť sa do sveta lásky, dôvery, radosti, citlivosti a kreativity. ...
Lektor:
Tomáš Arup Fodor, Markéta Ferstová
február 15 - február 17, 2019
Seminár ponúka priestor pre stavanie systemických konštelácii a tiež pre každého, kto chce vnímať svoju súčasnú životnú situáciu a hľadať jej dobré riešenie. Je možné sa seminára aktívne zúčastniť aj bez toho, že by ste si stavali svoj vlastný systém.  ...
Lektor:
PhDr. Ivan Pavlovič, PhD.
február 21 - február 24, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa dozvedia o skúsenostiach lektorky v oblasti prístupu k informáciám a efektívnej účasti verejnosti vo veciach životného prostredia. ...
Lektor:
Eva Kováčechová
Add to My Calendar