Stavba múrika pre samotárske včely

Vo Vzdelávacom centre Zaježová bude v rámci workshopu postavený tzv. suchý múrik z nepálených tehál, ktorý slúži ako biotop pre samotárske včely. Samotárske včely sú verejnosti málo známe včely, ktoré neštípu, ale sú významnými opeľovačmi – na Slovensku ich žije okolo 650 druhov. Tehly si budeme vyrábať na mieste, dozvieme sa viac o hline, jej vlastnostiach a použití v prírodnom staviteľstve, ale aj o včelách samotárkach. Worskhop je určený pre záujemkyne a záujemcov z radov verejnosti, kapacita je obmedzená. Tento seminár sa realizuje vďaka finančnej podpore Arkon.

Cena

79 € (ubytovanie, vegetariánska strava, organizačný poplatok).  V cene nie je lektorné, to je hradené zo sponzorského príspevku od firmy ARKON.

 

Foto: By Russ Hamer - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25924759