Posilnení lídri a líderky

Anotáca workshop

Workshop vychádza zo širšieho programu Posilnení lídri, ktorý rozvíja vnútorné zdroje lídrov, ich interaktívne zručnosti a postoje. V rámci tohto workshopu sa zameriame na tému “ranku” - moci a osobnej sily. Budeme skúmať spôsoby, ako používať svoju formálnu moc i osobnú silu efektívnym a legitímnym spôsobom, ako sa vyhnúť mocenským  faulom a ako riešiť náročné situácie, ktoré líderská rola nevyhnutne prináša. Spoznáme tiež špecifiká a prínos vlastného líderského štýlu.

Workshop je len pre študentov Sokratovho inšitútu.