Letný tábor pre morálne posilnenie mladšej mládeže

Počas letných prázdnin sa na letnom tábore stretnú juniori z celého Slovenska a strávia spolu týždeň plný zábavy a vzájomnej podpory. Posilnia si tak priateľstvá postavené na pevných ľudských hodnotách.

Program pre morálne posilnenie mladšej mládeže je medzinárodný program, zameraný na rozvíjanie morálnych a intelektuálnych schopností mladých ľudí vo veku 11 až 14 rokov. V rámci programu sa stretávajú v skupinách a pod vedením školeného animátora spoločne študujú, vykonávajú tzv. projekty služby a venujú sa umeniu, remeslám, športu a ďalším doplnkovým aktivitám.

Na letný tábor sa je potrebné prihlásiť vopred. Viac info sa dozviete priamo na webstránke mládežníckej organizácie Zlepšenie sveta