Letná škola Komenského inštitútu

Harmonogram Letnej školy Komenského inštitútu: 

Posilnení učitelia a učiteľky: vízia a osobná moc, Príprava mikroprojektov, Zoznamovacie a teambuildingové aktivity

Anotácia Letnej školy Komenského inštitútu

Úvodná časť ročného kurzu Komenského inštitútu, keby v rámci Letnej školy, sa spoznajú noví účastníci a začínajú svoje štúdium. Počas týchto päť dní ich čaká niekoľko lektorov a hostí, z ktorých hlavným lektorom je psychoterapeutka Sylvia Ondrisová (viď. nižšie).

Workshop vychádza z programu Posilnení učitelia, ktorý podporuje učiteľov v ich líderskej role. Aby sme v živote i práci mohli dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu – potrebujeme byť v kontakte so svojimi hodnotami, svojou víziou i osobnou silou. Potrebujeme tiež spoznať náš špecifický učiteľský a líderský prínos a štýl. To nás urobí istejšími v jednaní so žiakmi, kolegami i rodičmi.

Budeme sa tiež venovať otázke „ranku“ – moci a privilégií. Najmä v konfliktoch často vnímame druhú stranu ako silnejšiu než sme v danom momente my sami. Zameriame sa preto na spôsoby, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole.

Letná škola je určená len pre účastníkov Komenského inštitútu.