Komunitný pobyt s nácvikom kresťanskej meditácie

Komunitný pobyt s nácvikom kresťanskej meditácie organizuje zbor Kaplnka Cirkvi Bratskej v Bratislave pod vedením Juraja Jordána Dovalu a Daniela Pastirčáka.