Jazyková škola the Bridge

Počas jazykovej školy the Bridge budú prebiehať 2 kurzy pre učiteľov a oba kurzy budú vedene v angličtine.

1.) Koučing pre učiteľov – kurz je zameraný na využívanie koučingových technik vo výučbe, konkrétne  ako si správne nastaviť ciele pre seba aj študentov, ako motivovať študentov, ako využívať koučovací prístup pri dávaní spätnej väzby, ako dosiahnuť reálnu zmenu.


2.) 21st century skills for primary teachers – kurz je určený pre učiteľov základných škôl a venuje sa zručnostiam 21. storočia. Náplňou kurzu budú techniky a aktivity, ako rozvíjať tzv. „4Cs“ – komunikáciu, kooperáciu, kritické myslenie a kreativitu.  

Viac info o jazykovej škole sa dozviete na webstránke: the Bridge