O sprievodcoch

Sprievodcami ústraním v tme a meditačným ústraním sú manželia Roman a Katarína Mieslerovi. Obaja sami každoročne absolvujú pobyt v ústraní a pracujú ako sprievodcovia od roku 2014.

Úlohou sprievodcu je vytvárať bezpečný priestor, sprevádzať človeka v ústraní v jeho procesoch, načúvať a zdieľať skúsenosti. Sprevádzanie prebieha raz za deň v čase, keď sa aj prináša jedlo.


O sprievodcoch

Roman Miesler - okrem sprevádzania vedie Vzdelávacie centrum Zaježová a prevádzkuje miestnu čajovňu. Taktiež vedie pravidelné meditačné semináre. Sám praktikuje meditáciu od roku 1991. Jeho súčasná prax zahŕňa vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. Kladie dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života.

Katarína Miesler - okrem sprevádzania ľudí ústraním v tme tiež pracuje vo Vzdelávacom centre Zaježová, hlavne ako koordinátorka a organizátorka seminárov. Ďalej lektoruje vlastné sebaspoznávacie, očistné a liečivé semináre s tancom, hudbou a meditáciou. Tejto práci s ľuďmi sa venuje od roku 2004. Zdieľa vlastnú cestu a skúsenosť, ktorá jej pomáha žiť uvoľnene, zdravo a s láskou. Vidí veľký význam vo vyváženom prístupe k vnútornej práci na sebe, v meditácii, sebapoznávaniu, očiste.