Kalendár seminárov

Formát: 21.03.2019
Formát: 21.03.2019
apríl 04 - apríl 07, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa pokúsia pochopiť svoju pozíciu vo svete, v ktorom je všetko so všetkým prepojené. ...
Lektorka:
Vanesa de Oliveira Andreotti
apríl 08 - apríl 10, 2019
Anotácia kurzu...
Lektori:
Martin Kříž, Ivana Poláčková
apríl 11 - apríl 14, 2019
Učastníci Komenského inštitútu sa naučia, ako upokojiť vlastné emócie a ako to učiť aj žiakov. Venovať sa budú téme rešpektujúceho a mocenského vzťahu vo výchove a vzdelávaní. ...
Lektorky:
Tatiana Piovarčiová, Radka Rendošová
apríl 18 - apríl 21, 2019
Práca, poslanie, rodina, sloboda, možnosť sebarealizácie...., Práca, poslanie, rodina, sloboda, možnosť sebarealizácie. V takmer všetkých oblastiach nášho života píšu peniaze v skryte náš životný príbeh. Kladú výhybky do našej cesty a našich snov, a odkrývajú pravdu o tom, kto skutočne sme.  ...
Lektorka:
Eva Fridman
apríl 30 - máj 02, 2019
Seminár o všímavej škole-Sati Pasala je určený pre učiteľov, ktorí majú záujem zapájať techniky mindfulness - všímavosti na svojich hodinách.  Je tiež pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaliť vo všímavosti v bežnom živote. ...
Lektor:
Ctihodný Dhammajiva Maha Thero
Add to My Calendar