Kalendár seminárov

Formát: 29.06.2022
Formát: 29.06.2022
august 01 - august 07, 2022
Počas jazykovej školy the Bridge budú prebiehať 2 kurzy pre učiteľov a oba kurzy budú v...
august 24 - august 28, 2022
Komunitný pobyt s nácvikom kresťanskej meditácie organizuje zbor Kaplnka Cirkvi Bratskej v Bratis...
Add to My Calendar