Kalendár seminárov

Formát: 10.08.2020
Formát: 10.08.2020
august 10 - august 14, 2020
Účastníci Komenského inštitútu sa budú venovať rozvoju svojej líderskej roly. Aby v živote i práci mohli dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu – potrebujú byť v kontakte so svojimi hodnotami, svojou víziou i osobnou silou. ...
Lektorka:
Sylvia Ondrisková
august 27 - august 30, 2020
Sedm iluzí myšlení a prožívání. Sedm překážek ke spokojenému životu. Sedm závojů mysli....
Lektorka:
Alžběta Protivanská
august 28 - august 30, 2020
Yoga Spirit Víkend - Zaježová...
Lektori:
Majo Madhuka Sedlák, Petra Amar Humeňanská Sedláková
Add to My Calendar