Kalendár seminárov

Formát: 19.06.2019
Formát: 19.06.2019
júl 18 - júl 21, 2019
Srdečne ťa pozývame na jógový sebapoznávací pobyt RADOSŤ V SRDCI v nádhernej prírode Zaježovej....
Lektori:
Daniela Gliganič - Prem Jyoti, Majo Gliganič
júl 19 - júl 21, 2019
V nádhernom prostredí Zaježovej vo vzdelávacom centre pripravujem pre vás zážitkový workshop na tému “Láska“. Podôb lásky existuje neskutočne veľa, možnosť ju popísať a vnímať je stará ako ľudstvo samé. ...
Lektorka:
Anita Bartos
júl 21 - júl 28, 2019
The Bridge Reboot Camp sa zameriava na vzdelávanie prostredníctvom *CPD (continuing professional development ꓿ celoživotný profesný rozvoj) pre učiteľov a lektorov anglického jazyka. Svet sa neustále mení a tým nás núti nepretržite napredovať. Tak ako mnohé povolania, i učiteľská profesia si vyžaduje časté kultivovanie osobnostných predpokladov a zručností. Existuje množstvo príležitostí, ktorými môžeme obohatiť svoj profesijný rast. Jednou z nich je i tento Camp. ...
Lektorky:
Zuzana Labašová, Mike Shreeve
Add to My Calendar