Kalendár seminárov

Formát: 18.02.2019
Formát: 18.02.2019
apríl 04 - apríl 07, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa pokúsia pochopiť svoju pozíciu vo svete, v ktorom je všetko so všetkým prepojené. ...
Lektor:
Vanesa de Oliveira Andreotti
apríl 08 - apríl 10, 2019
Anotácia kurzu...
Lektor:
Martin Kříž, Ivana Poláčková
apríl 11 - apríl 14, 2019
Učastníci Komenského inštitútu sa naučia, ako upokojiť vlastné emócie a ako to učiť aj žiakov. Venovať sa budú téme rešpektujúceho a mocenského vzťahu vo výchove a vzdelávaní. ...
Lektor:
Tatiana Piovarčiová, Radka Rendošová
apríl 19 - apríl 22, 2019
4-dňový terapeuticko-zážitkový pobyt pre ľudí, ktorí cítia byť touto témou oslovení ale...
Lektor:
Jana Pitková, Andrea Tóthová
Add to My Calendar