Kalendár seminárov

Formát: 20.10.2018
Formát: 20.10.2018
január 03 - január 06, 2019
Intenzívny meditačný seminár ponúka priestor pre rozvíjanie bdelosti a súcitu pomocou buddhistických meditačných techník v sede a chôdzi. Bude zameraný na rozpoznávanie toho, čo nás v živote robí šťastnejšími, čo nám naopak prináša utrpenie a ako s tým pracovať.  ...
Lektor:
Roman Miesler
január 24 - január 27, 2019
Seminár poskytuje priestor najmä pre intenzívnu očistu od blokov, ktoré prekrývajú jednoduchosť a prirodzenosť toho čím v skutočnosti sme. Tiež pre prehĺbenie meditácie v sede a uvoľnenia sa do premenlivosti a neistoty, aby sme dokázali využiť tento drahocenný život nielen pre naše prebudenie, ale aj druhých. ..., Seminár vychádza z náhľadu, kedy nevytvárame nový "lepší" stav, ale očisťujeme to, čo prekrýva na...
Lektor:
Katarína Levhart Miesler
Add to My Calendar