Rešpektovať a byť rešpektovaný

Anotácia workshopu

Na workshope sa učastníci naučia, ako upokojiť vlastné emócie a ako to učiť aj žiakov. Venovať sa budú téme rešpektujúceho a mocenského vzťahu vo výchove a vzdelávaní. Aký je medzi nimi rozdiel a aké sú ich dopady. Ďalej budú môcť účastníci spoznať, aká je ich základná orientácia v prístupe k deťom a k dospelým a porovnať vplyv rešpektujúceho modelu komunikácie v škole a v rodine. Účastníci budú analyzovať svoje reakcie a nacvičovať si postupy, ako zvládnuť vo vyostrených situáciách vlastné emócie a dať najavo prijatie a pochopenie emócií žiakov.

Workshop je určený len pre účastníkov Komenského inštitútu.