Preventívne uzatvorenie Vzdelávacieho centra Zaježová pre verejnosť

Vážení návštevníci,

z dôvodov prijatých preventívnych protiepidemiologických opatrení s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu (COVID-19) sme sa rozhodli od 12.3.2020 do 19.4.2020 uzatvoriť Vzdelávacie centrum Zaježová pre verejnosť, s možnosťou predĺženia podľa aktuálneho vývoja situácie. Plánované semináre a školské pobyty sa snažíme presunúť na iné termíny. O ďalšom vývoji vás  budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím Vzdelávacieho centra Zaježová