Cesta srdca – ako si vytvárať láskavý vzťah k sebe

Od malička sme vedení k tomu, aby sme si vytvárali vzťah k práci, k učeniu, aby sme sa venovali vzťahom s inými ľudmi. Rastieme vo svete plnom očakávani. Stávame sa náročnými na seba a kritizujeme sa najmä za vlastnosti, ktoré naša spoločnosť alebo rodina neoceňuje. Snažíme sa byť “lepšími, či inými” a začíname v tom kolobehu strácať samých seba. Je vôbec možné vytvoriť si srdečnejší vzťah k sebe v prostredí plnom kritiky?

Na seminári by sme spolu s Vami radi objavovali cestu späť k sebe - k tomu, kto sme vo svojej celistvosti. Pozrieme sa na rôzne tvorivé spôsoby, ako si vytvárať láskavejší vzťah k sebe - k tým svojim aspektom, ktoré nás posilňujú, a aj k tým menej obľúbeným.

Aj tie najvýnimočnejšie zážitky a úspechy sa stanú nedôležitými, ak nedokážeme byť obyčajne každodenne šťastní, ak sa nevieme dotýkať seba svojím srdcom.  Jack Kornfield

Okrem krátkych teoretických blokov s diskusiou budeme využívať zážitkové metódy Proces-orientovanej psychoterapie. Cvičenia budú prebiehať individuálne alebo v dvojiciach a budú "namiešané" pestro, aby si každý našiel svoj preferovaný spôsob - využijeme prácu s telom, imagináciami, symbolmi či pohybom. POP alebo Procesová práca je individuálne orientovaný prístup, ktorý pomáha nachádzať zmysel aj v rušivých udalostiach a získavať dôveru v neznámo. Učí nás vnímať všetky naše zážitky ako novú obohacujúcu cestu.

Cena

150 eur (v cene je započítané lektorné, ubytovanie, vegetariánska strava a organizačný poplatok)