Cenník pustovňa pod lesom

 

Pustovňa pod lesom

1 noc 2 noci 3 a viac nocí Poznámka
Ubytovanie (1. máj - 30. september) 21€ / noc 10,5€ / noc 7€ / noc V cene je domček s jeho príslušenstvom, voda v kanistri a drevené brikety na kúrenie.
Ubytovanie (1. október - 30. apríl) 25,5€  / noc 12,75€ / noc 8,5€ / noc V cene je domček s jeho príslušenstvom, voda v kanistri a drevené brikety na kúrenie.

Podmienky rezervácie

Termín je záväzne rezervovaný až po vyplnení rezervačného formulára a uhradení zálohy. 

Zálohu je potrebné zaplatiť najneskôr do 14 dní od predbežnej rezervácie na základe vystavenej faktúry. V prípade, že zálohu do 14 dní od vystavenia faktúry neuhradíte, termín môžeme ponúknuť inému záujemcovi.

STORNO POPLATOK pri zrušení rezervácie

Pred rezervovaným termínom: Storno poplatok:
61 dní a viac 30 % zo zálohy
60 - 31 dní 50 % zo zálohy
30 dní a menej 70 % zo zálohy

V prípade, že zabezpečíte pre stornovaný termín náhradu v rovnakom rozsahu dní, môže Vám byť storno poplatok odpustený.

 

Rezervácie a kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok kontatujte:

zajezova@zivica.sk, 0917 517 267