Obcou chránené územia

Zaježovské lazy síce nie sú chránenou prírodnou oblasťou, ale miestni sa snaží o zahrnutie časti územia (najmä hodnotných a pekných lokalít) do systému obcou chránených území.

Ktoré prírodné krásy Zaježovej stojí za ochranu?

  • Staré bukové a dubové lesy
  • Zaujímavé skalné útvary
  • Mokraďové lúky s chránenými vstavačmi a zlatohlavmi
  • Výnimočné stromy

Príďte sa presvedčiť na vlastné oči!

Viac info nájdete na www.ochu.sk