Stano Prorok

Remeselník – hlinár a venuje sa používaniu hliny v stavebníctve na rôzne využitie ako hlinené omietky, hlinené podlahy, hlinené tehly, nabíjané steny. Jeho hlavnou činnosťou sú hlinené omietky a marocký štuk (tadelakt) – od návrhu cez zabezpečenie po realizáciu. Hlina ako stavebná surovina je zo svojimi vlastnosťami a dostupnosťou stavebný materiál s najširším rozsahom využitia a to je dôvod, prečo ho uchvátila. Vďaka organizácii ArTUR absolvoval akreditované kurzy ECVET (európsky kreditný systém) pre hlinené omietky a v súčasnosti niektoré z týchto kurzov aj vedie ako lektor. Je  jedným zo zakladajúcich členov občianskeho združenia PríStav Kysuce – Škola prírodného staviteľstva (ekologicko-prírodno-ekonomické staviteľstvo).

Kurz prírodného staviteľstva - stavba hlineného múrika pre samotárske včely

piatok, 7. jún 2019 - nedeľa, 9. jún 2019

Naučíte sa postaviť tzv. suchý múrik z nepálených tehál, ktorý slúži ako biotop pre samotárske včely. Tehly si budeme vyrábať na mieste, dozvieme sa viac o hline, jej vlastnostiach a použití v prírodnom staviteľstve, ale aj o včelách samotárkach. 

Lektor: 
Stano Prorok
Peter Svitek