Stano Prorok

Remeselník – hlinár a venuje sa používaniu hliny v stavebníctve na rôzne využitie ako hlinené omietky, hlinené podlahy, hlinené tehly, nabíjané steny. Jeho hlavnou činnosťou sú hlinené omietky a marocký štuk (tadelakt) – od návrhu cez zabezpečenie po realizáciu. Hlina ako stavebná surovina je zo svojimi vlastnosťami a dostupnosťou stavebný materiál s najširším rozsahom využitia a to je dôvod, prečo ho uchvátila. Vďaka organizácii ArTUR absolvoval akreditované kurzy ECVET (európsky kreditný systém) pre hlinené omietky a v súčasnosti niektoré z týchto kurzov aj vedie ako lektor. Je  jedným zo zakladajúcich členov občianskeho združenia PríStav Kysuce – Škola prírodného staviteľstva (ekologicko-prírodno-ekonomické staviteľstvo).

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.